KOTIAPU PALVELUT

Lapsiperhe- ja Seniori- Tukipalvelut Leppävirralla

 

Tiedustelut Sari Etula 040-5590366

 * Toimitamme on alkanut 2019  

Palvelusopimuksemme on tilauspohjaista, tarjoamme asiakkaillemme monipuolisia vaihtoehtoja erilaisiin kotitöihin ja henkilön avustamiseen.

Toimimme aina asiakkaan yksityisyyttä, yksilöllisyyttä ja kotia kunnioittaen

Arvonlisäverottoman kotipalvelun hinnat 2021 Alv 0%

Tuntiveloitus 40 €/h  ( toimipaikasta lähtö ensimmäisen 1. h asiakasveloitusaika  ) sis. matkan Leppävirran taajamassa. Lisätunnit 35€/h.  Matkakorvaus taajaman ulkopuolelle, toimipaikasta alkaen 0,85 €/km  sis.matkatyöajan, matkat työajaksi muutettuna €/h.

Sopimushinnaston asiakaskohtaisesta veloituksesta sovitaan tilauksen mukaisesti allekirjoitetussa palvelusopimuksessa

Kokonaislaskutus sovitaan asiakkaan palvelusopimuksessa. Palveluseteli tai muu tuki huomioidaan laskutuksessa.

Palveluseteli on rahanarvoinen maksusitoumus, joita kunta voi antaa asukkailleen tarpeen mukaan. Palvelusetelillä voi hankkia esimerkiksi,                   lastenhoidon ja kotihoidon palveluita kriteerien täyttyessä. Palvelusetelin voi saada tarpeen mukaan kuka vain. Jos haluat palvelusetelin, ota ensin yhteyttä kunnan kotipalveluihin . Siellä arvioidaan, mihin palveluihin voisit olla oikeutettu.

Kotipalvelujen ja niiden tukipalvelujen myynnit voivat olla sosiaalihuoltopalveluina arvonlisäverottomia. Kotipalveluilla tarkoitetaan esimerkiksi asumiseen,                              henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen sekä muuhun tavanomaiseen elämään kuuluvia toimia tai niissä avustamista. ( Vero.fi )

 • Palveluntuottaja ( julkisyhteisö )on tehnyt palvelusuunnitelman yhdessä asiakkaan kanssa.
 • Palveluntuottaja ( julkisyhteisö ) on tehnyt asiakkaan kanssa palvelusopimuksen palvelujen tuottamisesta sosiaalihuoltopalveluina.

Muussa tapauksessa arvonlisäverottomaan  laskutukseen lisätään arvonlisävero 24%


Laissa sosiaalihuoltopalvelu  on toimintaa, jonka tarkoituksena on huolehtia lasten ja nuorten huollosta, lasten päivähoidosta, vanhusten huollosta, kehitysvammaisten huollosta, muista vammaisten palveluista ja tukitoimista. Vain nämä palvelut ovat verottomia palveluita. Kunnan sosiaalitoimeen rekisteröidyn palveluntuottajan tulee tehdä palvelusuunnitelma yhdessä asiakkaan kanssa. Lisäksi asiakkaan kanssa pitää tehdä palvelusopimus palveluiden tuottamisesta sosiaalihuoltopalveluina.


SENIORI KOTITUKIPALVELU                      

Kotiavulla tarkoitetaan asiakkaan tukemista vapaa-ajan vietossa, henkilökohtaisessa  asiointi-  ja  siivouspalvelussa sekä asumiseen ja muuhun tavanomaiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista. Asiakkaan omatoimisuutta tukien ja itsemääräämisoikeutta kunnioittaen. Toimitamme ei sisällä luvanvaraista asiakkaan henkilökohtaisen lääkityksen tai hoidon ja hoivan palvelua.


LAPSIPERHE KOTITUKIPALVELU

Asiakasperhe voi tilata  kotipalvelua omaan kotiinsa. Kotipalvelussa työskennellään perheen kotona ja tavoitteena on vahvistaa perheen omia voimavaroja ja tukea perhettä arjessa selviytymisessä. Työ sisältää  lasten hoitoa ja konkreettisia kodin työtehtäviä,  arjessa auttamista          vanhempien ollessa läsnä tai poissa kotoa. Kyseessä  voi olla myös muu kotiavun tarve, tai jos vanhemmat kaipaavat omaa aikaa.


Näitä palveluja tuotamme myös suoraan asiakkaille ja laskutus voi olla  arvonlisäverotonta tai verollista.

 • vanhemman sairaus tai vamma, lapsen vamma tai kriisi, raskauteen tai synnytykseen liittyvät akuutit erityistilanteet
 • monikkoperhe, vanhemman asiointi, esim. sairaalakäynti, terapia tms.
 • muut palvelusuunnitelman mukaiset syyt

( Leppävirran kunnan Lapsiperheiden kotipalvelua ei voida myöntää esimerkiksi seuraavissa tilanteissa.)

Näitä palveluja tuotamme suoraan asiakkaille ja laskutus on yleensä arvonlisäverollista

 • pelkkä siivouksen tarve
 •  lapsen hoito vanhempien työssäkäynnin vuoksi
 • kotona tehtävä etätyö
 • opiskelu ja luennoilla käynti
 • vanhempien harrastukset
 • henkilökohtaisen avustajan tarve
 • työssäkäyvien vanhempien lastenhoitotarve
 • parisuhteen hoito

 

Hae kotipalvelua palvelusetelillä Leppävirran kunnasta

Voit hakea palvelua ottamalla yhteyden kotikuntasi lapsiperhepalveluihin, joka on osa kunnan sosiaali- ja terveyspalveluja. Kunnat tuottavat kotipalvelua osana omaa perhetyötään tai mahdollistavat sen ostamisen palvelusetelillä, jolloin voit käyttää palveluseteliä hyväksyttyihin palveluihin.

Kun ostat työn meiltä ennakkoperintärekisteriin merkityltä yritykseltä mm. siivous- tai kotitaloustyötä, avustamista, pienimuotoista kiinteistötyötä , voit vähentää vahvisteun % arvonlisäverollisesta työn osuudesta. Saat maksimivähennyksen, kun yritykselle maksamastasi laskusta työn osuus on           esim. 2019,   5 000 euroa    (5 000 euroa x 50 %) – omavastuu 100 euroa = 2 400 euroa. Arvonlisävero 24%

 


* Pidätämme oikuden muuttaa palvelutuotetta ja sen ominaisuuksia ilman ennakkoilmoitusta. Emme vastaa painovirheistä.