Jetstek Oy Lapsiperhe- ja Seniori- KOTIAPU PALVELU Leppävirralla

 * Toimitamme on alkamassa kevään 2019 aikana ja päivitämme sivustoa...

Palvelusopimuksemme on tilauspohjaista, tarjoamme asiakkaillemme monipuolisia vaihtoehtoja erilaisiin kotitöihin ja henkilön avustamiseen.

Toimimme aina asiakkaan yksityisyyttä, yksilöllisyyttä ja kotia kunnioittaen

Arvonlisäverottoman kotipalvelun hinnat

Tuntiveloitus 38 €/h  ( toimipaikasta lähtöasiakasveloitusaika on 1h ) sis. matkan Leppävirran taajamassa. (+ 9,12 €/h alv.24%)

Sopimushinnasto asiakaskohtaisessa palvelusopimuksessa

Kokonaislaskutus sovitaan asiakkaan palvelusopimuksessa.

Matkakorvaus taajaman ulkopuolelle, toimipaikasta alkaen 0,85 €/km ( + 0,204 €/km alv.24%) sis.työajan.

Kotipalvelujen ja niiden tukipalvelujen myynnit voivat olla sosiaalihuoltopalveluina arvonlisäverottomia. Kotipalveluilla tarkoitetaan esimerkiksi asumiseen,                              henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen sekä muuhun tavanomaiseen elämään kuuluvia toimia tai niissä avustamista. ( Vero.fi )

 • Palveluntuottaja ( julkisyhteisö )on tehnyt palvelusuunnitelman yhdessä asiakkaan kanssa.
 • Palveluntuottaja ( julkisyhteisö ) on tehnyt asiakkaan kanssa palvelusopimuksen palvelujen tuottamisesta sosiaalihuoltopalveluina.

Muussa tapauksessa arvonlisäverottomaan  laskutukseen lisätään arvonlisävero 24%

 

Kun ostat työn meiltä ennakkoperintärekisteriin merkityltä yritykseltä, siivous- tai kotitaloustyötä, hoiva- ja hoitotyötä,  remonttityötä, voit vähentää 50 % arvonlisäverollisesta työn osuudesta. Saat maksimivähennyksen, kun yritykselle maksamastasi laskusta työn osuus on 5 000 euroa (5 000 euroa x 50 %) – omavastuu 100 euroa = 2 400 euroa. Arvonlisävero 24%


SENIORI KOTIPALVELU                      

Kotiavulla tarkoitetaan asiakkaan henkilökohtaista asiointi-  ja  siivouspalvelua sekä asumiseen ja muuhun tavanomaiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista asiakkaan omatoimisuutta tukien ja itsemääräämisoikeutta kunnioittaen. Toimitamme ei sisällä asiakkaan henkilökohtaisen hoidon ja hoivan palveluja.


LAPSIPERHE KOTIPALVELU

Asiakasperhe voi tilata  kotipalvelua omaan kotiinsa. Kotipalvelussa työskennellään perheen kotona ja tavoitteena on vahvistaa perheen omia voimavaroja ja tukea perhettä arjessa selviytymisessä. Työ sisältää  lasten hoitoa ja konkreettisia kodin työtehtäviä,  arjessa auttamista.          Vanhempien ollessa läsnä tai poissa kotoa. Kyseessä  voi olla myös muu kotiavun tarve, tai jos vanhemmat kaipaavat omaa aikaa.

( Leppävirran kunnan Lapsiperheiden sosiaalihuoltopalveluina arvonlisäverottoman kotipalvelun saamisen edellytykset mm. )

Näitä palveluja tuotamme myös suoraan asiakkaille ja laskutus voi olla  arvonlisäverotonta tai verollista.

 • vanhemman sairaus tai vamma, lapsen vamma tai kriisi, raskauteen tai synnytykseen liittyvät akuutit erityistilanteet
 • monikkoperhe, vanhemman asiointi, esim. sairaalakäynti, terapia tms.
 • muut palvelusuunnitelman mukaiset syyt

( Leppävirran kunnan Lapsiperheiden kotipalvelua ei voida myöntää esimerkiksi seuraavissa tilanteissa.)

Näitä palveluja tuotamme suoraan asiakkaille ja laskutus on arvonlisäverollista

 • pelkkä siivouksen tarve
 •  lapsen hoito vanhempien työssäkäynnin vuoksi
 • kotona tehtävä etätyö
 • opiskelu ja luennoilla käynti
 • vanhempien harrastukset
 • henkilökohtaisen avustajan tarve
 • työssäkäyvien vanhempien lastenhoitotarve
 • parisuhteen hoito

 

Hae kotipalvelua palvelusetelillä Leppävirran kunnasta

Voit hakea palvelua ottamalla yhteyden kotikuntasi lapsiperhepalveluihin, joka on osa kunnan sosiaali- ja terveyspalveluja. Kunnat tuottavat kotipalvelua osana omaa perhetyötään tai mahdollistavat sen ostamisen palvelusetelillä, jolloin voit käyttää palveluseteliä hyväksyttyihin palveluihin.

* Pidätämme oikuden muuttaa palvelutuotetta ja sen ominaisuuksia ilman ennakkoilmoitusta. Emme vastaa painovirheistä.